snajderaj.com

snajderaj.com
חנה רדו – להיות יזמית חברתית

חנה רדו – להיות יזמית חברתית

הרבה פעמים אנחנו נתקלים במונח יזמית חברתית והוא לא תמיד ברור, לא תמיד מובן מתוך הקונטקסט שלו. מאחר ומדובר במונח חשוב ובעל משמעות רחבה, אז עלינו להבין אותו לעומד, עלינו לדעת על מה הוא מדבר ומי יכול באמת להתייחס לעצמו כיזם חברתי אותנטי, אמיתי.

על מנת להבין את המשמעות של המונח, ניקח לדוגמא את חנה רדו, המשנה ליו"ר מקאן, מחברות הפרסום הגדולות בישראל, שהחליטה אחרי המחאה החברתית בשנת 2011, להיות גם יזמית חברתית, כלומר לנצל את הידע, היכולות והקשרים שעומדים לרשותה בשביל לעשות דברים למען החברה.

מה שהניע אותה, לטענתה, זו העובדה שכל כך הרבה צעירים יצאו לרחוב בדרישה לשינוי. היא הבינה אז, שכנראה יש בעיה מסוימת בשיטה, יש בעיה במערכת, והמדינה היא לא זו שתפתור אותה, על כן על אנשים מבחוץ, כמוה, לעשות מעשה ולטפל בבעיה, למען אותם צעירים ולמען הסביבה.

על כן, היא הקימה מיזמים חברתיים עסקיים בפריפריה, אותה היא מלווה מאז, וכל זה בתקציבים לא גבוהים אך מתוך כוונה לתת מענה לצעירי המקום ואפשרות להתפתח, על מנת שהם יוכלו לייצר משהו אמיתי משלהם.

אז מה זה בעצם יזמות חברתית

הרעיון מאוד פשוט, לנסות לייצר משהו חדש, משהו  שיהיה לו ערך חברתי, ערך כלכלי, קהילתי, מבלי להיות תלוי במדינה ובמוסדות שלה. זה מתבצע באמצעות פעילויות של אנשים פרטים שמוכנים לתת מזמנם, מכספם, מהידע המקצועי שלהם, כאשר הכל מתקיים בשיתוף פעולה עם תושבים מקומיים מהישוב או מהאזור בו מתבצעת הפעילות.

בסופו של דבר כולם נהנים מזה. התושבים נהנים מפרויקט שמשרת אותם, הסביבה נהנית מפרויקט חברתי שיכול לייצר רווחים, ומן הסתם כל העסקים שנוטלים חלק בפרויקט נהנים גם הם משיתוף הפעולה עם הקהילה בסביבה.